Luška kapitanija

PRAVLJICE IZ LUKE,

Luška kapitanija

Avtorske pravice

Luka Vasle (v nadaljevanju avtor) je lastnik vsebine, objavljene na spletnih straneh PRAVLJICE IZ LUKE.  Uporaba v nekomercialne namene je dovoljena, ohraniti pa se morajo vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Avtor ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti avtor vsebine niti katerekoli druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Avtor si pridržuje pravico do sprememb vsebin.