Luška kapitanija

PRAVLJICE IZ LUKE,

Luška kapitanija

Avtorske pravice

Luka Vasle (v nadaljevanju avtor) je lastnik vsebine, objavljenih na spletnih straneh PRAVLJICE IZ LUKE in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Avtor ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti avtor vsebine niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Avtor si pridržuje pravico do sprememb vsebin.